Anphabe

Connecting opportunities
hZWZmJRnmm6Zk5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Nippon Paint Vietnam

Working Beautifully Everywhere

We are a member of The NIPSEA Group - No. 1 Paint & Coatings Group in Asia Pacific

 • hZWZmJRnmm6Zk5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWlqbJtsb7Cx
2023

Company Menu

Review

Nippon Paint Vietnam Reviews

5.0
2 Reviews
100% recommend to friends

Used to work at Nippon Paint Vietnam?

Add Review
 • “Đừng tìm kiếm nơi làm việc tốt nhất, hãy tìm kiếm nơi làm việc phù hợp nhất ”

  Thảo Hiền Mai Xuân's picture
  Event & Communication

  I have been working at Nippon Paint Vietnam.

  Pros

  - Môi trường làm việc năng động & chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện.
  - Được thử sức ở nhiều dự án lớn nhỏ khác nhau. Sứ mệnh của công ty không chỉ đầu tư vào sản phẩm và hoạt động kinh doanh mà còn làm nhiều hoạt động vì cộng đồng.
  - Cơ hội gặp gỡ và làm việc cùng các đồng nghiệp ở các nước khác trong khu vực Châu Á.
  - Được training nhiều kĩ năng và chuyên môn phục vụ công việc.
  - Văn hóa làm việc: đúng giờ, có trách nhiệm, nhanh và hiệu quả, luôn vì lợi ích tập thể thay vì lợi ích cá nhân. Nhân viên tại Nippon Paint Việt Nam đa số luôn có mức gắn bó tại công ty từ 3 - 5 - 10 năm.

  Cons

  Chưa có nhiều vị trí dành cho các bạn thực tập sinh, các vị trí hiện chỉ đang tuyển từ mức độ có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên.

  Yes, I would recommend this company to a friend
   hZWZmJRnmm6Zk5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZpvVpajpqWZp6uSopamzJ2tVHCmbZttWMmeq82srY_LyYaczZ6Tnp1hnKyem5yFxcmlpNiQz5aIcZmgaJ-ytQ..
  hZWZmJRnmm6Zk5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJtwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlqbFd2os-jl9KpZbadqpnH3Iac156boIaVz63N19vCzcpTcM9rl2qfZ2vZcpVnclrLo6icqLKUp7CgyqJTa8xyaWhlZWuZbG2UYXCVaGpklJqf1J6cnIjFoNGr09nHx4ahk2-WbNlsl2dqiJnZqaCn2JSVqJ2dV3OibJZoYWGXa29qamNslmtnnWhrn7Wx
 • “Great environment and supporting colleauges. Have room to develop your skills and ultilize your talent. ”

  Mai Nguyen Thi Ngoc's picture
  Online Marketing - CSR - Event Team Leader

  I have been working at Nippon Paint Vietnam.

  Pros

  - Friendly working environment
  - Despite a long established history, Nippon Paint Vietnam encourages start-up spirit in its operation. New ideas are always welcomed.
  - Close connection with Nippon Paint in other countries to enable you to learn from diversified markets and cultures.
  - A responsible company toward its local country.

  Cons

  - In few peak months, it may required to have a more intensed business trip schedule.

  Yes, I would recommend this company to a friend
   hZWZmJRnmm6Zk5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZpvVpajpqWZp6uSopamzJ2tVHCmbZttWMmeq82srY_LyYaczZ6Tm5pinKyem5yFxcmlpNiQz5aIcZmgaJ-ytQ..
  hZWZmJRnmm6Zk5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJtwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlqbFd2os-jl9KpZbadqpnH3Iac156boIaVz63N19vCzcpTcM9rl2ecaGvZcpVnclrLo6icqLKUp7CgyqJTa8xyaWhlZWuZbG2UYXCVaGpklJqf1J6cnIjFoNGr09nHx4ahk2-WbNlsl2dqiJnZqaCn2JSVqJ2dV3OibJZoYWGXa29qamNslmtnnWhrn7Wx

Pages

hZWZmJRnmm6Zk5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...