Anphabe

Connecting opportunities
hZWXmZhkk3GZmZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Nippon Paint Vietnam

Working Beautifully Everywhere

We believe that our customers are the reason for our success over the last century.

  • hZWXmZhkk3GZmZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWlqbJtsb7Cx
2017

Company Menu

Latest Big Jobs at Nippon Paint Vietnam

  • Kỹ Sư Hóa

    Nippon Paint Vietnam - Competitive USD

    Lên kế hoạch sản xuấtTheo dõi tiến độ sản xuấtSắp sếp nhân sự sản xuất phù hợp tình hình thực tế...
    Dong Nai

Inside review about Nippon Paint Vietnam

0.0
0 reviews
0%
employees recommend this company to friends
Lazy Load...