Anphabe

Connecting opportunities
hZWXmZhkk3GZm5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Nippon Paint Vietnam

Working Beautifully Everywhere

We believe that our customers are the reason for our success over the last century.

  • hZWXmZhkk3GZm5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWlqbJtsb7Cx
2017

Company Menu

Nippon Paint Vietnam

Kỹ Sư Hóa

hZWXmZdomWmYnJqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGOfaJxtUqG14Q..

Job Description

  • Lên kế hoạch sản xuất
  • Theo dõi tiến độ sản xuất
  • Sắp sếp nhân sự sản xuất phù hợp tình hình thực tế

Job Requirements

  • Nữ tuổi từ 22-30
  • Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc đại học chuyên ngành hóa
  • Ưu tiên ứng viên sống tại Biên Hòa
  • Có kinh nghiệm về 5S, ISO, sáng kiến cải tiến, 
  • Biết sử dụng vi tính văn phòng
  • Nơi làm việc: Tai nhà máy thuộc KCN Biên Hòa 2 

Additional Information

2018-08-01 USD

About Nippon Paint Vietnam

We believe that our customers are the reason for our success over the last century. Capturing "Innovation, Service, and Leadership" as the three key principles, Nippon Paint visualizes a rewarding future by harmonizing people, nature and society.

Kỹ Sư Hóa

hZWXmZdomWmYnJqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGOfaJxtUqG14Q..
Lazy Load...